Dnes v časných ranních hodinách se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení, které probíhalo v Ejpovickém železničním tunelu. Taktické cvičení sloužilo k zdokonalení jednotek požární ochrany při mimořádných událostech v železničním tunelu. Cvičení bylo zaměřeno na seznámení se s technologiemi a uspořádáním bezpečnostních prvků tunelu. Dále na seznámení se s dispozičním členěním tunelového díla a zkoušku průjezdnosti tunelových tubusů technikou JPO. V neposlední řade na manipulaci s transportními prostředky, jež jsou umístěny v technologických komorách portálů.