Díky dotaci kultury, sportu a investic pro rok 2020 od ÚMO4 Plzeň jsme dokázali pořídit špičkový žací traktor SECO P3. Dotace úřadu činila 54.000 Kč, SDH pak doplatilo 46.000 Kč. Jednalo se tak o největší nákup za posledních 30 let. Děkujeme tímto úřadu za pořízení traktůrku, který budeme používat k občasným sečím městských travin a svěřených pozemků, především před akcemi výjezdové jednotky (výcvik) či samotného SDH (soutěže, dětské dny, nácviky sportu,…)